Jednostki samorządu terytorialnego

Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące, pomocnicze oraz rachunki wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele dla jednostek samorządowych.
Rachunki umożliwiają w szczególności:

  1. Przechowywanie środków pieniężnych;
  2. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością samorządową;
  3. Korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym i innych kredytów dla jednostek samorządowych oferowanych przez Bank;
  4. Składanie zleceń stałych;  
  5. Korzystanie z usługi internetowej bankowości elektronicznej;
  6. Korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach prowadzonego rachunku.


Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej