O Banku

Gmina Lipinki położona jest  na Pogórzu Karpackim, w historycznej Galicji.  W 1961r z inicjatywy kierownika Banku Spółdzielczego w Gorlicach - p. Juliana Stępnia powołana została do życia Kasa Spółdzielcza w Lipinkach. 
11 listopada 1961r spółdzielnię  zarejestrowano w Sadzie Powiatowym w Jaśle. Stanowisko kierownika Kasy objął wówczas p. Stanisław Kosiński, pierwszymi pracownikami były p. Maria Kozioł i p. Barbara Patrzyk. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się 30 lipca tegoż roku, wybrało władze spółdzielni. W trzy miesiące później odbyło się po raz pierwszy posiedzenie Zarządu, w skład którego wchodzili p. Paweł Knapik z Pagorzyny - przewodniczący, p. Jan Krupa z Lipinek i p. Antoni Kosiba z miejscowości Kryg - członkowie Zarządu oraz zastępcy p. Maria Kozioł i p. Franciszek Knapik z Lipinek  oraz p. Jan Kosiński z Wójtowej. Początkowo siedziba Kasy mieściła się w budynku Gminnej Spółdzielni  "Samopomoc Chłopska " w Lipinkach, jednak lokal ten byl niefunkcjonalny, zbyt skromny  i ciasny . Dlatego też władze spółdzielni podjęły decyzję o wykupieniu od Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipinkach 12-arowej działki i wybudowaniu pomieszczeń biurowych  dla potrzeb Kasy. Usługi w nowym budynku spółdzielnia rozpoczęła świadczyć w 1967r. Lokal ten rozbudowany i unowocześniony w latach dziewięćdziesiątych, służy spółdzielcom do dnia dzisiejszego.
W kwietniu 1973 roku Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o przemianowaniu Kasy Spółdzielczej na Bank Spółdzielczy w Lipinkach.  W latach 1975-1989 działalnością Banku sterował  Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił rolę centralnego banku nadzorczego.  W 1994r Bank stał się akcjonariuszem Banku Regionalnego S.A. w Rzeszowie, a od 2002r Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie gdzie zrzeszony jest do dnia dzisiejszego.  
W celu prawidłowej realizacji  zadań oraz mając na uwadze budowanie wizerunku naszego Banku jako instytucji przyjaznej każdemu klientowi, na przestrzeni ostatnich lat podejmowaliśmy szereg inicjatyw. Wyremontowaliśmy pomieszczenia bankowe, w tym salę operacyjną dla klientów.Uruchomiliśmy bankomat wraz z usługą doładowania telefonów i usługą biometryczną polegającą na weryfikacji tożsamości klienta na podstawie wzorca naczyń krwionośnych z palca (palców) dłoni. Urządzenie biometryczne umożliwia wypłatę gotówki z bankomatu  poprzez przyłożenie palca do specjalnego czytnika, który sprawdza układ naczyń krwionośnych a cała procedura trwa szybko – tylko 1,5 sekundy i umożliwia bezpieczną wypłatę środków z bankomatu bez użycia karty i kodu PIN.
Po 53 latach pracy naszego Banku możemy stwierdzić, że Bank  nasz dynamicznie się rozwija i jest instytucją godną zaufania.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK!

Kursy walut

Kursy walut2018-11-19 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1847
1 USD3.6632
1 CHF3.6429
1 GBP4.6993
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej