Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Bank udziela kredytów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na następujące cele:

  • pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.