Rachunek oszczędnościowy a'vista

Rachunek oszczędnościowy a'vista – tzw. wkład płatny na każde żądanie przeznaczony jest do gromadzenia oszczędności i stałego dostępu do środków finansowych, zawarty na czas nieokreślony.

Korzyści dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego a'vista:

  • dokonywanie wpłat i wypłat bez pobierania prowizji przez Bank,
  • przeznaczony dla osób nieposiadających regularnych dochodów,
  • gromadzenie środków, które w każdej chwili możesz wykorzystać do bieżących potrzeb,
  • obsługa książeczki w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Lipinkach,
  • minimalna kwota wymagana przy założeniu książeczki oszczędnościowej a`vista to 10zł,
  • kwartalna kapitalizacja odsetek.