Kredyty gotówkowe w walucie polskiej krótko i średnioterminowe

Bank oferuje kredyty:

  • Kredyty odnawialne dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo –  rozliczeniowych tzw. limity w „POL-KONTO”.
  • Kredyty gotówkowe i sezonowe dla osób fizycznych na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych i  na różne wydatki okolicznościowe.
  • Kredyty mieszkaniowe; na remont mieszkania, modernizację, przebudowę bądź rozbudowę mieszkania lub domu, na wykupienie mieszkania na własność, na zakup mieszkania własnościowego, na zakup nieruchomości (działki budowlanej) pod budownictwo mieszkaniowe, na zakup lub budowę domu.