Rachunki wkładów terminowych ze stałą i zmienną stopą, na różne okresy

Rachunki wkładów terminowych ze stałą i zmienną stopą, na różne okresy, służą do gromadzenia oszczędności na czas określony.

  • Operacje na książeczkach dokonywane są wyłącznie w naszym Banku, a operacje wpłat i wypłat gotówkowych wolne są od opłat i prowizji.
  • Środki pieniężne w czasie trwania umowy podlegają oprocentowaniu wg stałej lub zmiennej stopy procentowej.