Kredyty inwestycyjne w rachunku kredytowym

Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących.  Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy.

  • Kredyty inwestycyjne udzielane m.in. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, budowę lub nabycie nieruchomości
  • Kredytowa linia hipoteczna na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej lub finansowanie nakładów inwestycyjnych