Kredyty dla osób prowadzących gospodarstwo rolne na finansowanie bieżących i inwestycyjnych potrzeb

  • Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym i w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
  • Kredyty inwestycyjne udzielane m.in. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, budowę lub nabycie nieruchomości
  • Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR