Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lipinkach:

  • Tadeusz Jurusik - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Stanisław Czeluśniak - Z-ca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej,
  • Helena Pawłowska - Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Anna Szkaradek - Członek Rady Nadzorczej,
  • Jadwiga Knapik - Członek Rady Nadzorczej,  
  • Danuta Ślusarz - Członek Rady Nadzorczej,
  • Mieczysław Dranka - Członek Rady Nadzorczej,
  • Eugeniusz Królikowski - Członek Rady Nadzorczej,
  • Jan Wachel - Członek Rady Nadzorczej,
  • Łucja Knapik - Członek Rady Nadzorczej.