Zarząd Banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipinkach:

  • Justyna Myśliwiec - p.o. Prezes Zarządu,
  • Bernarda Cieśla - Wiceprezes Zarządu,
  • Katarzyna Stasiuk-Bogdan - Członek Zarządu.